Audit Intern

Evaluare independentă a sistemului de control intern, a sistemelor informatice, a conformității cu legislația în vigoare și cu procedurile interne, operațiunilor desfășurate de societate și a situațiilor financiare. Oferim clienților noștri o asigurare obiectivă în baza acestei evaluări, sau servicii de consultanță.

Implementăm, dezvoltăm sau îndeplinim funcția de audit intern în cadrul societăților partenere.

Ajutăm la dezvoltarea echipei, prin recrutarea și instruirea auditorilor interni.

Audit Statutar

Servicii de audit pentru societățile care au obligația auditării situațiilor financiare în conformitate cu legislația românească.

Audit Financiar

Audit al situațiilor financiare pregătite în conformitate cu standardele românești de contabilitate (RAS), Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) sau Politicile Contabile de Grup.

Servicii de Pregătire pentru Audit

Dedicate societăților mici, românești sau subsidiarelor internaționale, ale căror situații financiare urmează a fi auditate.

Managementul Riscurilor și Control Intern

Evaluarea tuturor activităților societății, pentru identificarea riscurilor la care este expusă; identificarea și implementarea celor mai adecvate controale interne, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor companiei.

Setarea cadrului intern de reglementare, în baza unei analize a fluxurilor de lucru, a sistemelor informatice, a produselor oferite, a cadrului de guvernanță, etc.

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului

Implementarea cadrului procedural de cunoaștere a clientelei, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Recrutare

Recrutăm pentru clienții noștri cei mai potriviți angajați.

Training

Organizăm training în domeniul auditului intern, cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Pregătim personalul care susține interviul profesional organizat de Banca Națională a României, în vederea obținerii aprobării exercitării funcțiilor cheie în sistemul bancar.

Servicii externalizate